Kongrede konuşmacılarının görüşlerinden kısa kısa…

  • Sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği finansal açıdan önemli

Dr. Şuayip Birinci / S.B. Müsteşar Yardımcısı

Sağlık Hizmetlerinin sürdürülebilirliğinde taşınır mal maliyeti önemli bir unsurdur ve verimli kullanılması üreticiler, sağlık hizmet sunucuları ve hastalar açısından çok önemlidir. Verimsizliği ise hastalara sunulan hizmet kalitesinin düşmesine, sağlık hizmet sunucularının verimlilik kaybına, üreticilerin ise finansal küçülmelerine sebep olarak ülkemizin 2023 hedeflerine giderken atacağı adımları zorlaştıracaktır. Bu bakımdan bu kongre önemli bir başlangıç yaparak, konunun önemini gündeme taşımış oldu.

  • Doğru bir yol haritası çizilmesi açısından kongre önemli

Uzm. Dr. Zafer Çukurova / TKHK Başkanı

Sonuçta; Tedarik zinciri yönetiminde, başlangıcından sonuna kadar her halkanın yani; tedarikçisi, satın almacısı, lojistikçisi, stokçusu, bilgi işlemcisi, finansçısı, kullanıcısına kadar her aşamada herkesin değişik bir bakış açısının mutlaka oluştuğu zincirin kesintisiz ve aksamadan en hızlı şekilde en son kullanıcıya kadar etkin ve sürdürülebilir bir şekilde yürümesi için doğru bir yol haritası çizilmesi bakımından bu kongreyi önemli buluyorum.

Bu önemli toplantılarda ortaya koyulan vizyon, ortak akıl toplantısı sonuçları rapor halinde yayınlanarak buraya gelemeyenlerin de istifadesine sunulacaktır.

  • Taşınır mal yönetimi gerçekten üzerinde uzmanlaşma gereken bir konu

Prof. Dr. Alper Cihan/ Kongre Sekreteri ve İ.Ü. AUZEF Dekanı

Kongre öncesi ülkemizin gelecek başarı planlarında önemli aktivitelerden bir olacak Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Aktivitesi için kurulların şekillendirilmesi, zihin haritasının gözden geçirilmesi ve eksiklerin giderilmesi için çalışmalar akademik camianın da katılımı ile sürdürülecek.

Taşınır mal yönetimi gerçekten üzerinde uzmanlaşma gereken, bu alanda özel yetişmiş akademisyenlerin ve saha elemanlarının olması gereken bir konudur. Geç kalınmış ta olsa, bu kongreyle birlikte konuya gereken önemin verildiğini görmemiz en büyük kazanımız olarak görüyorum.

  • Bu kongrede gündeme gelen konu ve sorunların takipçisi olacağız

Prof. Dr. Özkan Ünal / Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı

Tıbbi cihazlarla ilgili, test kalibrasyon yönetmeliğinden tutun da bakım, onarım sözleşmeler yönetmeliğine pek çok mevzuat eksikliğimiz var. Bunlara öncelik vereceğiz. 

Bu kurum tıbbi cihaz ve tıbbi tedarik sektörünün kalbi olmalı. Çünkü sektör hakikaten en rahat bizim kuruma ulaşabiliyor. Bize derdini anlatabiliyor. İstediği zaman gelip, görüşüyor ve dertlerini sıkıntılarını en rahat bize açıyor. O zaman Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Tıbbi Tedarik Zincirinin en önemli halkası olması gerekiyor. Bu yolda çalışarak, bu kongrede gündeme gelen konu ve sorunların da takipçisi olacağız.

  • Sektörün önünü açacak, üretimi teşvik edecek ihtiyaçlar belirlenmeli

Metin Genç / S.B. Müşaviri

Tıbbi tedarik zinciri yönetiminde tedarik/satınalma standartlarının belirlenmesi, uygulama standartlarının değişime açık olmakla birlikte, daha kalıcı ve sürdürülebilir yapıya dönüşmesi önemli. Tedarikçi bu konuda çok dertli. Önlerinde belli standartlar yok. Ödeme vadesinden, alım şartnamelerine kadar her yerde farklı uygulama var.

Sektörün önünü açacak, üretimi teşvik edecek şekilde ihtiyaç belirlemeden tutun, ödeme, satınalma, lojistik, stok takibi gibi konuların doğru yönetilmesi, standartlarının belli olması halinde bundan tüm sektör ve ülke karlı çıkar.

  • İlk fuara katılan firmalara ikinci fuarda öncelik tanınmalı

Zekeriya Avşar / Çapa Medikal Yönetim Kurulu Başkanı

‘Bu Kongrede Fuar Katılımı için gelecek yıl firmalar sıraya girecekler. Çoğu yer bulamayacak. Bu yıl zor şartlarda katılan firmalara gelecek yıl öncelik verilmesini öneriyorum…’

X