7. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi Sonuç Raporu Yayınlandı

Karayolu trafik güvenliğine katkı sağlanması amacıyla, üretici, uygulayıcı ve akademisyenlerin ortak çalışma ve tecrübelerinin karşılıklı olarak paylaşıldığı, trafik alanında kullanılan teknolojik ürünlerin sergilendiği 7. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi, 17-19 Kasım 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
A- Sempozyum açılış törenine; Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü CİRİT, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman SOYLU, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Ahmet ARSLAN ve Emniyet Genel Müdürü Sayın Selami ALTINOK, yabancı misyon şefleri, kamu bürokrasisi, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri ile her seviyedeki öğrenciler olmak üzere 1.700 kişi katılmıştır.
Sempozyum ve sergiye 3 gün içinde 8.000 dinleyici ve ziyaretçi katılmıştır.
B- Sempozyumda;
1) “Şehir ve Trafik”, “Trafik ve Kamu Düzeni”, “Trafikteki Araç Türleri ve Kaza Riski”, “ Trafik ve İnsan”, “Trafik ve Eğitim” ana temalarıyla ilgili 41 bildiriden oluşan sekiz farklı oturum yapılmıştır. Bu sunumlarda trafik güvenliği ile ilgili çeşitli konular bilim insanları ve sektör çalışanlarınca ayrıntılı olarak sunulmuştur. Ayrıca bu yıl yeni bir uygulama olarak,diğer ülke uygulamalarına yer vermek amacı ile Japonya’dan yetkililer davet edilmiştir. Japon yetkililer ülkelerindeki trafik güvenliği uygulamalarını ayrıntılı olarak katılımcılarla paylaşılmıştır.
2) “Trafikte saygı ve medya”, “Trafik güvenliğinde hukuki ve yasal süreçler”, “Akıllı ulaşım sistemleri”, “Şoförlerin eğitim ve denetiminin trafik güvenliğine katkısı”, “Tehlikeli madde taşımacılığı” ve “Sürdürülebilir şehirlerde yeni trafik güvenliği teknolojileri” başlıklı panellerde 27 panelist sunum yapmışlardır.
C- Sergide; trafik güvenliği alanında faaliyet gösteren ve çeşitli teknolojik ürünlerin sunumunun yapıldığı 88 stant açılmıştır.
Trafik kültürü ve eğitimi konusunda, anaokulu ve ilkokul öğrencilerine 4 ayrı stantta gün boyunca tiyatro, eğitim parkı, trafik dedektifleri eğitimi ve simülasyon ile uygulamalı etkinlikler düzenlenmiştir. Öğrencilerin etkinliğe katılımı yoğun olmuştur.
D- Düzenlenen 7. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi sonucunda son 10 yılda nüfusumuzda% 7,9, araç sayısında % 63,5, sürücü sayısında % 56,2 artış olmasına rağmen, bölünmüş yol ağındaki % 280 oranındaki artış ve diğer yollardaki iyileştirmeler ile etkin denetimler sonucunda karşılıklı çarpışma şeklinde meydana gelen ölümlü/yaralanmalı trafik kazaları %45, toplam ölümlü kazalar % 14,5 ve kaza sonucu ölümler ise % 17,3 oranında azalmıştır.
Ancak uluslararası trafik güvenliği veri ve analiz grubu olan IRTAD’ın 2015 yılı raporuna göre, 100.000 kişiye düşen ölü sayısı, Avrupa ülkelerinde % 3-4 aralığında iken Ülkemizde bu oranın % 9,4 olduğu, bu olumsuzluğun nedeninin % 88 oranındaki sürücü kusurlarından kaynaklandığı tespitinden hareketle;
1) Kazaların en büyük nedeni olan %88 oranındaki sürücü hatalarının en aza indirilmesi amacıyla başta ticari araç şoförleri olmak üzere tüm sürücülerin eğitimine yönelik yazılı, görsel, sosyal medya ve üniversitelerle yapılacak işbirliği çerçevesinde uzaktan eğitim yöntemlerinin uygulanmasına,
2) Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu işbirliği ile ticari araç şoförlerine yönelik mesleki yeterlilik eğitiminin disipline edilmesine,

3) TRT ile yapılacak işbirliği çerçevesinde çocuklara ve yetişkinlere yönelik televizyonda, trafik güvenliği eğitimlerinin verilmesine, bu konuda “Arama Konferanslarının” düzenlenmesine,
4) Sürücü kurslarının eğitici eğitimi ve kursiyer adaylarının eğitiminde kamu denetiminin etkin olarak kullanılması için ilgili Bakanlığa tavsiyede bulunulmasına,
5) Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu tarafından alınan karar gereğince, 2017 yılının “Trafikte Sürücülerin ve Tüm Yol Kullanıcılarının Birbirlerine Saygılı Davranma” ve “Araç Kullanırken Cep Telefonu Kullanımı ile Mücadele” amaçlarının gerçekleşmesi için trafik paydaşları ile ortak etkinlik ve çalışmalara başlanmasına,
6) Trafikte en büyük risk grubu olarak değerlendirilenüniversite öğrencilerinin trafik güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla, üniversitelerin akademik programlarında trafik güvenliği dersine yer verilmesine ilişkin üniversitelere tavsiye ve talepte bulunulmasına,
7) Emniyet Genel Müdürlüğünce, trafik güvenliği alanında sosyal sorumluluk kapsamında çalışmalarda bulunan dernek ve vakıflarla işbirliği içinde bulunulması ve projelere destek verilmesine,
8) Kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla, dizi ve filmlerde rol model olan oyuncuların, trafik kurallarına azami uyumunun sağlanması, trafik kazaları sonucunda oluşan aile dramlarının ön plana çıkarılması ve Trafik Hizmetleri Başkanlığınca hazırlanan kamu spotlarının en çok izlenen saatlerde televizyonlarda yayınlanmasının sağlanması için film ve dizi film yapımcıları ile televizyon genel yayın yönetmenleriyle görüşülmesine,
9) Kazaların en fazla olduğu “kara nokta” olarak nitelendirilen kesimlerde; trafik kazalarının nedenlerinin araştırılarak analiz edilmesine ve çözüm önerilerinin getirilmesine,
10) Teknoloji sistemleri ve akıllı ulaşım sistemlerinden yararlanılarak etkin trafik denetimlerinin yapılmasına,
11) Avrupa ülkelerinde trafik cezalarının caydırıcı nitelikteki etkisi sonucunda, trafik kazaları ve ölüm oranlarının az olduğu tespitinden hareketle, Ülkemizde trafik cezalarının caydırıcılık kazanacak seviyeye çıkarılması için mevzuat çalışmaları yapılmasına,
12) Ulaştırma modları arasında dengenin sağlanması ve ulaştırma planlaması ile arazi kullanım planlamasının eşgüdüm içerisinde, trafik güvenliğini esas alacak şekilde yürütülmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara tavsiyede bulunulmasına,
karar verilmiştir.
Sempozyumda sunulan bildiriler, “Sempozyum Bildirileri”, genel değerlendirme ve çözüm önerileri ise “Sempozyum Raporu” şeklinde kitaplaştırılarak paydaşlara gönderilecektir.

Sempozyumun gerçekleştirilmesinde ve etkinliğinde büyük desteğini gördüğümüz İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman SOYLU’ya, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Ahmet ARSLAN’a, Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Selami ALTINOK’a, Milletvekillerimiz Prof. Dr. Mustafa ILICALI ve Celalettin GÜVENÇ’e, Polis Akademisi Başkanlığımıza, katılım sağlayan değerli bürokratlarımıza, görüş ve düşünceleri ile katkı sağlayan, araştırmalarıyla bilim dünyasına ışık tutan değerli bildiri sahiplerine, sponsor firmalara ve bu süreçte özveri ile çalışan ve sempozyumun başarı ile sonuçlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza, dinleyici ve ziyaretleriyle katılım gösteren duyarlı vatandaşlarımıza ve de çalışmalarımızı kamuoyu ile paylaşan basınımızın güzide temsilcilerine teşekkür ediyor, bir sonraki sempozyumda daha güzel sonuç ve verilerle bir araya gelmek ümidiyle tüm vatandaşlarımıza kazasız günler diliyoruz.
Unutulmamalıdır ki, birimiz değişince hepimiz değişiriz.

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

X