II. Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi Açıldı

II. Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş’ün katılımı ile açıldı. Şehir hastaneleri ve yenilenen tüm kamu hastanelerin tıbbi cihaz alımlarında yerli firmaları destekleyici çalışmalar yapıldığına değinen Prof. Dr. Eyüp Gümüş, bu çalışmalar doğrultusunda tıbbi cihaz alımlarında yerli katsayısının artacağını vurguladı. Sağlık sektörünün gelişmesinde uluslararası hastalara hizmet verilmesinin önemli bir rol oynayacağın ifade eden Gümüş, sağlık harcamalarını dikkate alındığında ülkeye önemli bir girdi sağlanacağını kaydetti.

II. Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi’nin açılışı, 8 Aralık’ta, Antalya’da Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş’ün katılımı ile gerçekleşti. Açılışta konuşan ve sağlık hizmetinde fiziksel yapı, insan gücü ve malzemeler olmak üzere üç kriter olduğunu belirten Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, tıbbi cihaz tedarik zincirinden şehir hastanelerine, sağlıkta yerlileşmeden sağlık turizmine kadar birçok konuya değindi. Çok sayıda hastanenin yenilenmesinin gündemde olduğunu belirten Gümüş, bu yenilenme sürecinde hastanelere alınacak medikal ürünlerde yerli firmaların ürünlerinin desteklenmesi konusunda çalışmalar yapıldığına değindi. Sağlık turizmi konusunda da çalışmaların olduğuna değinen Gümüş, ülkeye 2023 yılında 2 milyon uluslararası hastanın gelmesinin hedeflendiğini belirtti.

4-5 yıl önce OHSAD kongresinde tıbbi tedarik zinciri konusunda bir toplantı yapılması fikrinden bahsederek kongrenin nasıl hayat bulduğuna değinen Üniversite Hastaneleri Birliği (UHB) Genel Sekreteri Doç. Dr. Haluk Özsarı, “Tıbbi tedarik zinciri yönetimi konusunda deneyimlerin paylaşıldığı bu kongrede kamu, özel ve akademik camiayı, yani bu işin üç sacayağını birlikte görüyoruz” dedi.

Kongre Başkanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ise, “İnanıyorum ki burada Sağlık Bakanlığı’nın, SGK’nın, Üniversite Hastaneleri Birliğinin, özel sektörün, üniversitelerin, kamu temsilcilerinin yer aldığı bu kongre, çok önemli kararlarla kendini belli edecek. Bir sonraki kongre için çok önemli bir hazırlık safhası oluşturacaktır” şeklinde konuştu.

X