Ar-Ge Ekosisteminde Yer Alan tüm Paydaşlar Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesinde Buluştu

Türkiye’nin bütünleşik kalkınma hedeflerini ortaya koyan 10. Kalkınma Planı kapsamında Türkiye’nin öncelikli konuları arasında yer alan Ar-Ge Faaliyetleri ve İşbirliği ekseninde gerçekleşecek AR-GE İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı kamu, özel sektör ve üniversiteleri bir araya getirdi. Ar-Ge ekosistemi içinde yer alan tüm paydaşların bir araya geldiği etkinlik, iş bağlantılarına ve proje işbirliklerine sahne oldu. İki gün süren oturum ve panellerde Ar-Ge projelerinin ticarileşmesinde yerli ve milli yaklaşımı öne çıktı.

Bu yıl Türkiye’de birincisi düzenlenen etkinliğe enerji, sağlık, uzay, ulaştırma, savunma gibi birçok sektörde ‘Dijital Teknolojiler, Nanoteknoloji, Biyoteknoloji’ gibi alanlarda geleceğin teknolojilerinin konuşulduğu paneller ve oturumlar damga vurdu. Bakanlıklar düzeyinde katılımın gerçekleştiği AR-GE İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı, 3 gün boyuncu 95 katılımcı kurum ve kuruluşun yanı sıra yaklaşık 3800 ziyaretçiyi ağırladı.

T.C. Kalkınma Bakanlığı ile T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, TÜBİTAK, Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile yapılan AR-GE İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı, 3-5 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul Pullman Kongre ve Fuar Merkezi’nde gerçekleşti. Satur, Ekspotürk ve Onajans organizasyonu ile gerçekleşen ve kamunun AR-GE hedeflerine göre imalat sanayi, enerji, uzay ve havacılık, sağlık endüstrisi, bilişim, tarım ve gıda, otomotiv, ulaştırma ve yeşil teknolojiler konusunda ilgili paydaşların katıldığı etkinlik, geleceğin üretim sistemlerinde Ar-Ge işbirlikleri için zemin oluşturdu.

Türkiye’nin kalkınma hedefleri doğrultusunda işbirliği imkanlarının sağlandığı platform, AR-GE konusunda kamu, özel sektör ve üniversite etkileşimini artırarak ulusal ve uluslararası, bilimsel ve ticari alanlarda işbirliklerini geliştirmeyi amaçlarken özel birebir görüşmeler ile de öne çıktı. Proje ve fikir bazında kamu – üniversite, üniversite – özel sektör, özel sektör-kamu temsilcilerinin birebir yaptığı görüşmelerde Ar-Ge alanında ileriye dönük işbirliklerinin ilk adımları atıldı.

Ar-Ge İşbirlikleri Panellerinde ve Oturumlarında geleceğin teknolojileri ve üretim sistemlerindeki rolleri konuşuldu…
Geleceğin üretim sistemlerinde dijital teknoloji, bioteknoloji ve nanoteknolojilerin rolü ve işbirliklerinin konuşulduğu paneller ve oturumlar büyük ilgi görürken bakanlıklar düzeyinde olan konuşmacılar ile bilgi akışı konusunda da önemli bir avantaj sağladı. 2 gün boyunca düzenlenen 4 oturum ve 4 panel ile Ar-Ge’de şu anki mevcut durumdan yapılması gerekenlere, mevzuatlardan stratejik planlara kadar birçok konu çözümlemeli olarak ele alındı.

AR-GE İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı’nın 1. gününde ilk oturum ‘Türkiye’nin Kalkınma Vizyonu Çerçevesi’nde Bilim ve Teknoloji Ekosistemi ve Ar-Ge İşbirlikleri’ başlığı altında yapıldı. 2. oturumda ise ‘Teknolojideki Eğilimler Işığında Türkiye’nin Öncelikli Alanları’ konuşuldu. 2. gün düzenlenen ilk oturumda ‘Ar-Ge Altyapıları ve İşbirliklerinde Yeni Yaklaşımlar’ 2. oturumda ‘Uluslararası Ar-Ge Yatırımlarında Türkiye’nin Yeri’ görüşüldü. 2. gün Türkiye’nin lokomotif sektörleri arasında yer alan sağlık, enerji, ulaştırma, savunma sanayi ile ilgili Ar-Ge yaklaşımları, işbirlikleri ve işbirliği fırsatları masaya yatırıldı. Oturum ve panellerde yapılan konuşmalar sonunda ‘Millileşme, yerlileşme, ticarileşme, nitelikli insan gücü, özel sektör ve üniversitelere yapılan destekler, mevzuat sorunları’ gibi başlıklar ön plana çıktı.

Ar-Ge İşbirliği Zirvesinin fuar ayağı da oturumlar kadar ilgi gördü. Katılımcıların projelerini sergilediği ve iş bağlantıları kurduğu fuar, inovatif ve yaratıcı projelerin sergisine sahne oldu.

Bir-E-Bir görüşmeler
Etkinlikte yer alan her bir Ar-Ge projesi ile ilgili olarak, Bir-E-Bir yazılım uygulaması ile etkinlik katılımcıları belirli saat dilimleri içinde Bir-E-Bir görüşme alanı içinde bir araya gelerek proje üzerine konuşarak, işbirliği ve yatırım imkanlarını değerlendirme şansına sahip oldular. Kamu, üniversite ve özel sektör üçgeninde ilk defa bu alanda gerçekleştirilen bu yoğun program ile kurum ve kuruluşlar birbirlerinden beklentilerini de ortaya koymuş oldular.

Ar-Ge Yönetim Toplantıları
‘Sağlık endüstrisi’, ‘Enerji’, ‘Savunma ve Güvenlik’ ile ‘Ulaştırma ve Dijital Teknolojiler’ sektörlerinde Ar-Ge başmühendisleri, sanayi kuruluşları ve kamu kurumlarındaki yetkililer ile alanında uzman olan kişilerin katılımıyla Ar-Ge Yönetim Toplantıları / CRO Meetings gerçekleşti. Kalkınma Bakanlığı, BSTB, YÖK, TÜBİTAK, ilgili STK’lar ile sektör temsilcilerinin bir araya geldiği bu kapalı toplantılarda Ar-Ge çalışmaları ve geleceği, sektördeki kanaat önderlerinin de katılımı ile derinlemesine ele alındı.

X