KAM’18 Kongresi ve Fuarında Ulusal Bilgi Politikaları konuşuldu

KAM’18 - Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen kütüphane, arşiv ve müze yöneticileri kongresi ve fuarı (kam’18) sektör paydaşlarının katılımı ile yapıldı.

T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun;
“Kültür artık bir süper güçtür. Türkiye’nin bu süper gücünün keşfedilmesi, ortaya çıkarılması, tanıtılması ve pazarlanması gerekiyor”
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu;
“Gelişmiş ülkelerin en önemli özellikleri ekonomi ve teknolojik gelişme ile birlikte bilgiye verdikleri önem ve bilgi politikalarına yaptıkları yatırımlardır”

KAM’18 – Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı, başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu, Marmara Belediyeler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve tüm Kamu kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör profesyonellerinin üst düzey katılımıyla gerçekleşti.

Ulusal Bilgi Politikaları ana teması ile 29 Kasım – 1 Aralık 2018 tarihleri arasında Antalya Maritim Pine Beach Resort Belek’te düzenlenen etkinliğin açılışında T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun ve Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü (KYGM) Hamdi Turşucu birer konuşma yaptı.

Türkiye’deki en büyük katılımlı bilgi politikası toplantısı olan KAM’18 programında ülkenin ulusal bilgi politikasına dönük neler yapılması gerektiğine yönelik öneriler paylaşıldı. Bu öneriler politika üreten kişi, kurum ve kuruluşlara bir rapor halinde sunulacak. Üç gün süren ve 350’den fazla kişinin katıldığı programda 24 panelist ve 75 müzakereci yer aldı. KAM’18 etkinliği boyunca gerçekleştirilen sunumlar ve çalıştay raporları hazırlanacak ve sonuç raporu kitapçığı ile ilgililere ulaştırılacaktır.

Anadolu Ajansının “Global İletişim Ortağı” olarak yer aldığı KAM’18 kapsamında servis edilen haberler 270 web sitesi, 9 gazete ve 1 televizyon kanalında yayınlandı.

ULUSAL BİLGİ POLİTİKALARI EKSENİNDE 5 ÖNEMLİ OTURUM GERÇEKLEŞTİ
KAM’18 etkinlikleri çerçevesinde yapılacak ‘Ulusal Bilgi Politikaları Ve Bilgi’, ‘Bilgi Yönetimi, İş Birlikleri ve Koordinasyon’, ve ‘Ulusal Bilgi Politikası Ekseninde Bilim ve Teknoloji’, ‘Yerel Yönetimler ve Bilgi Merkezleri’ başlıklı 5 önemli oturum düzenlendi.

KAM’18 Ulusal Politikalar ve Bilgi Oturumu
Ulusal Politikalar ve Bilgi başlıklı oturumun moderatörlüğünü Ankara Üniversitesi Bilgi Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci yaptı. Oturumunda T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Daire Başkanı İskender Ermiş, İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Kemal Kaptaner, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Altunel ve Atatürk Yüksek Kurumu Daire Başkanı Hüseyin Murat Yücel konuşmacı olarak yer aldı.

KAM’18 Kurumsal Bilgi Politikası, Mevzuatı, Altyapısı ve Envanteri Oturumu
Kurumsal Bilgi Politikası, Mevzuatı, Altyapısı ve Envanteri başlıklı oturumun moderatörlüğünü Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Sağsan yaptı. Oturumunda Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkan Yardımcısı Nurullah İşler, TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanı Mehmet Toprak, T. C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hüseyin Bayraktar ve Müzeciler Derneği Başkanı MUES Projesi Yöneticisi Hakan Melih Aygün konuşmacı olarak yer aldı.

KAM’18 Bilgi Yönetimi, İş Birlikleri ve Koordinasyon Oturumu
Bilgi Yönetimi, İş Birlikleri ve Koordinasyon başlıklı oturumun moderatörlüğünü İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz yaptı. Oturumunda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) Arşiv Daire Başkanı Dr. Bekir Tarık Yiğit, Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Daire Başkanı Furkan Civelek ve Anadolu Ajansı Arşiv Müdürü Hüseyin Ünal konuşmacı olarak yer aldı.

KAM’18 Ulusal Bilgi Politikası Ekseninde Bilim ve Teknoloji Oturumu
Ulusal Bilgi Politikası Ekseninde Bilim ve Teknoloji başlıklı oturumun moderatörlüğünü Antalya Bilim Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Öğr. Üyesi Prof. Dr. Hamza Kandur yaptı. Oturumda İBB Kültür A.Ş. Panoroma 1453 Tarih Müzesi Müdürü Salih Doğan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Bilgi İşlem Uzmanı Erdoğan Olcay, Blockchain Türkiye Platformundan Berk Kocaman, İYTE İzmir Açık Bilim Açık Bilim Bulutu Gültekin Gürdal ve EMFA Yönetim Kurulu Başkanı Emre Evren konuşmacı olarak yer aldı.

KAM’18 Yerel Yönetimler ve Bilgi Merkezleri Oturumu
Kütüphane Müze ve Arşiv Bilgi Politikası Kapsamında Yerel Yönetimler ve Bilgi Merkezleri başlıklı oturumun moderatörlüğünü Çankırı Kara Teknik Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Prof. Dr. Hüseyin Odabaş yaptı. Oturumda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kütüphaneler ve Müzeler Müdür Yardımcısı Ramazan Elmas, Antalya Büyük Şehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Dr. Evren Dayar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Müzeler ve Kütüphane Şube Müdürü (Müzecilik ve Kent Arşivi) Hüseyin Ateş, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Şube Md. Mustafa Semerci ve Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Dr. Mücahit Sami Küçüktığlı konuşmacı olarak yer aldı.

Dijital Mevkute Platformu Vizyoner Konferansı yapıldı
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca tarafından Dijital Mevkute Platformu’nun önemine dair bir vizyoner sunum yapıldı.

KAM’18 ÇERÇEVESİNDE 4 ÖNEMLİ ODAK TOPLANTISI
KAM’18 çerçevesinde konusunda uzman akademisyenlerin moderasyonu ile ‘Bilginin Düzenlemesi, Erişimi ve Paylaşımı’, ‘Bilgi Politikalarında Kültürel Miras’, ‘Bilginin Korunması ve Restorasyon’ ve ‘Politikalar, Uygulamalar, Destekler, Standartlar ve Mevzuat’ başlıklı 4 odak toplantı yapıldı. Elde edilen çıktılar bir rapor halinde Kamu ve STK yöneticileri ile karar verici otoritelerle paylaşılacak.

KAM’18 Bilginin Düzenlemesi, Erişimi ve Paylaşımı Odak Grup Toplantısı
Bilginin Düzenlemesi, Erişimi ve Paylaşımı konulu arama konferansı, Prof. Dr. Coşkun Polat, Doç. Dr. Nevzat Özel, Salih Doğan ve Ahmet Kahraman moderatörlüğünde yapıldı.

KAM’18 Bilgi Politikalarında Kültürel Miras Odak Grup Toplantısı
Bilgi Politikalarında Kültürel Miras konulu arama konferansı, Prof. Dr. Niyazi Çiçek, Prof. Dr. Hüseyin Odabaş ve Prof. Dr. Aykut Arıkan moderatörlüğünde yapıldı.

KAM’18 Bilginin Korunması ve Restorasyon Odak Grup Toplantısı
Bilginin Korunması ve Restorasyon konulu arama konferansı, Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşcı, Doç. Dr. Alpaslan Kuzucuoğlu, Prof. Dr. Fethiye Erbay ve Prof. Fahrettin Özdemirci moderatörlüğünde yapıldı.

KAM’18 Politikalar, Uygulamalar, Destekler, Standartlar ve Mevzuat Odak Grup Toplantısı
Politikalar, Uygulamalar, Destekler, Standartlar ve Mevzuat konulu arama konferansı, Muaz Ayhan Işık, Abdulkadir Yalvaç ve Ahmet Aldemir moderatörlüğünde yapıldı.

KAM’19 için Hazırlıklar Başladı
Bu yıl ilk defa Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarına ilgi ve katılım yüksek oldu. Geleceğin ulusal bilgi politikalarının oluşturulmasında etkin bir kaynak olması hedefi ile yola devam eden KAM’19 için hazırlıklar şimdiden başladı.

X