Tıbbi Tedarik Kongresinde İşbirliği Vurgusu Yapıldı

Tıbbi tedarik ile ilgili her konunun ele alınıp sorun ve çözüm önerilerinin konuşulduğu Tıbbi Tedarik Kongresi, 4. kez kamu, üniversite ve özel sektör olmak üzere tedarik zincirinin tüm paydaşlarını 12-14 Şubat tarihleri arasında Antalya’da biraraya getirdi. Sürdürülebilir bir sağlık ve sürdürülebilir bir finansman için daha tedarik ederken kazanmak gerektiğinin belirtildiği kongrede, tüm sektörün işbirliği içinde hareket etmeleri halinde başta ekonomik olmak üzere tüm sorunlarının üstesinden gelebileceği vurgulandı.

Sağlığın bütüncül olarak ele alınması gerektiğinin belirtildiği Kongrede, değişmeyen SUT fiyatlarının tüm paydaşları etkilediği, sağlığa ayrılan bütçenin yetersiz kaldığı, ödemelerin geç yapılması nedeni ile yerli üreticilerin finans ve maliyet sorunları yaşadığı vurgulandı.

Sağlık Endüstrisi Platformundan Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekler Federasyonu (TÜMDEF), Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS), Araştırmacı Tıp Teknolojileri Üreticileri Derneği (ARTED), Sağlık Gereçleri Üreticileri ve Temsilcileri Derneği (SADER) ve Medikal Kümelenmeler Platformu işbirliğiyle Ekspoturk tarafından organize edilen kongrede tıbbi tedarik sektöründe yapıldı.

Kongrenin sonuç raporlarına ulaşmak için tıklayın: http://tibbitedarikkongresi.org/toplanti-sonuc-raporlari/